Archiv štítku: Host

Za literární časopisy chudší

Literární časopisy si letos na jaře opět řekly o státní podporu. Maximální dobro pro všechny v realitě často znamená spíše problém, každý totiž o něco podobného nemusí mít zrovna zájem a každému to ani nemusí být prospěšné. Státní shora zasílané dobro na některé autorské osobnosti může působit až jaksi dusivě a může oslabovat jejich vitalitu. Nepoměr mezi počtem časopisů a silou dnešní české literatury. Celý příspěvek

Rubriky: Média | Štítky: , , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Mirek Balaštík – další brněnské kladivo na Václava Havla

Polemika s textem Mirka Balaštíka nazvaným: Zapomenout konečně na Občanské forum. Uvažujme o svobodě. Není právě v znevažování intelektuálních svobod jedna z příčin dnešní politické krize? Celý příspěvek

Rubriky: Média | Štítky: , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Rozpačitý dojem ze sjezdu spisovatelů

Před rokem v červnu pořádala Asociace spisovatelů setkání nazvané Sjezd spisovatelů 2015. Akce probíhala pod heslem „Přepisujeme přítomnost.“ Ohlas této akce po roce od jejího konání je prakticky nulový. Problém nacházím v kritickém rámci, v jakém je u nás současná literatura pojednávána. Prakticky zde neexistuje živé, nadšené psaní o literatuře. Celý příspěvek

Rubriky: Knihy | Štítky: , , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

K čemu je časopis?

V současné době vychází časopisy, ve kterých je literatura brána jako „úkol“ ke zpracování. Takové časopisy nudí a možná právě o tom by se mělo více mluvit. Celý příspěvek

Rubriky: Média | Štítky: , , , , , , | Komentáře nejsou povoleny

Rutinérství a přehnaná pieta poškozují odkaz Jana Křesadla

Měsíčník Host přinesl v posledním vydání uplynulého roku materiál věnovaný spisovateli Janu Křesadlovi (1926-1995). Text s titulkem „Potíže stavu beztíže“ má být připomenutím autorova celoživotního díla. Text představuje určitou příležitost, autorsky a redakčně zde skutečně promarněnou. Je výsledkem uspěchaného psaní na objednávku, bezmyšlenkovitého unaveného rutinérství. V Hostu se vůbec volá po kvalitní literární kritice, ale když je příležitost poptávat od literárních kritiků esej k podobné příležitosti, jako je kupříkladu právě připomínka díla Jana Křesadla, dá redaktor Host přednost tomu, zadat text nakladateli, který samozřejmě žádný zájem na hlubším kritickém pojednání námětu nemá. Celý příspěvek

Rubriky: Knihy | Štítky: , , , , , | Komentáře nejsou povoleny